Έρευνα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου G-FEB

114 114 people viewed this event.

🌿 Είστε Γυναίκα Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείστε με την πράσινη οικονομία; 

Τότε χρειαζόμαστε τη γνώμη σας!  

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου G-FEB, διεξάγουμε έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε, καθώς και τις ευκαιρίες που έχετε στη διάθεσή σας. 

🫶 Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για να μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης για τις γυναίκες του πράσινου τομέα.  

🌿 Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας! 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/G-FEB_Women_WP_T2 
 
▶️ Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές. 
▶️ Η έρευνα είναι διαθέσιμη στα αλβανικά, τα ελληνικά, τα τουρκικά, τα βοσνιακά, τα σλαβομακεδονικά και τα μαυροβουνιακά. 

💚 Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συμβολή σας! Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί ένα πιο πράσινο, χωρίς αποκλεισμούς μέλλον.  

Για να εγγραφείτε για αυτό το γεγονός, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/G-FEB_Women_WP_T2  →

 

Date And Time

- to
15 Μαρτίου , 2024
 

Τοποθεσία

Online event
 

Τύποι Γεγονότος

 

Κατηγορία Γεγονότος

Share With Friends