Έρευνα ΣΕΓΕ: Οι top δεξιότητες για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις

Ισχυρό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης αποτυπώνει η πανελλαδική έρευνα καταγραφής των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού που διενήργησε ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ). Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες και εργαζόμενες δηλώνουν πως δεν θα δίσταζαν να στραφούν σε έναν κλάδο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΓΕ, η πλειοψηφία (73,27%) των ερωτηθέντων πιστεύει πως είναι «σημαντική» η κατάρτιση που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων βάσει του περιγράμματος του ΕΟΠΠΕΠ ή ISO 17024 και μόνον ένας απάντησε «όχι» στο σχετικό ερώτημα.

Επίσης, ήταν σχεδόν καθολικό το ενδιαφέρον για συμμετοχή των ερωτηθέντων σε κάποιοι πρόγραμμα κατάρτισης. Το 46,53% απαντά πως θα τον ενδιέφερε «αρκετά», το 35,15% «πολύ» και το «17,82%» «πάρα πολύ». «Λίγο» για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ενδιαφέρεται μόνο ένας, ενώ δεν υπήρξε καμία απάντηση στην «επιλογή καθόλου».

Στο ερώτημα «σε τι βαθμό θα σας ενδιέφερε να απασχοληθείτε σε κλάδο διαφορετικό από αυτόν που απασχολείστε σήμερα» οι απαντήσεις είναι εντυπωσιακές: το 40,1% απαντά πως μια τέτοια προοπτική θα ενδιέφερε «αρκετά», το 23,27% «πολύ» και το 3,96% απάντησε «πάρα πολύ». «Λίγο» και «καθόλου» απάντησε το 27,23% και το 5,45% αντίστοιχα.

Τα οφέλη της κατάρτισης

Όσον αφορά στα οφέλη που έχει για το εργασιακό μέλλον η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης το 44,06% «δείχνει» τη «Διεύρυνση νέων εργασιακών ευκαιριών», το 15,35% την «Εκκίνηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», το 13,37% την «Αλλαγή Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», το 32,18% την «Περαιτέρω απόκτηση γνώσεων για εξυπηρέτηση της υφιστάμενης επιχείρησής μου», το 39,11%  την «Εργασιακή εξέλιξη- Απόκτηση ιεραρχικά υψηλότερης θέσης», το 32,18% την «Απόκτηση νέων αρμοδιοτήτων / νέων καθηκόντων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης», το 9,9% τη «Διατήρηση της θέσης εργασίας μου» και το 25,5% τη «Μισθολογική αύξηση».

Οι σημαντικότερες δεξιότητες

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν, επίσης, πόσο σημαντικές θεωρούν κάποιες γνώσεις/δεξιότητες –πολλές από τις οποίες είναι κομβικής σημασίας στην εποχή της πανδημίας- προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επαγγέλματός τους  καθώς και της αγοράς εργασίας γενικότερα. Αυτές οι δεξιότητες έχουν να κάνουν με την εξ αποστάσεως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, τη χρήση Η/Υ, τη γνώση καλών πρακτικών για διαχείριση χρόνου και βελτίωση απόδοσης, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, τη διαχείριση e-shop, την εξυπηρέτηση πελατών και το διαδικτυακό marketing.

Ειδικότερα, στο «μέτωπο» της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εξ αποστάσεως, η πλειοψηφία θεωρεί πως πρόκειται για «αρκετά» (32,67%), «πολύ» (34,65%) και «πάρα πολύ» (24,26%) σημαντική δεξιότητα και μόνο το 1,49% δεν τη θεωρεί «καθόλου» σημαντική.

Αντίστοιχα, αναγνωρίζεται από τις περισσότερες η σημασία:

-της διαχείρισης Υγειονομικών Πρωτοκόλλων («αρκετά» σημαντική θεωρείται από το 27,72%, «Πολύ» σημαντική από το 38,12% και «Πάρα πολύ» σημαντική από το 20,79%».

-της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών («αρκετά» σημαντική θεωρείται από το 24,26 %, «Πολύ» από το 34,65 % και «Πάρα πολύ» σημαντική από το 24,26%)

-των Γνώσεων καλών πρακτικών για διαχείριση χρόνου και βελτίωση απόδοσης («Αρκετά» σημαντικές θεωρούνται αυτές οι γνώσεις από το 31,68%, «Πολύ» σημαντικές από το 37,13% και «Πάρα πολύ» από το 23,27%).

-των ηλεκτρονικών πωλήσεων («Αρκετά» σημαντικές θεωρούνται από το 26,24%, «Πολύ» από το 38,61% και «Πάρα πολύ» σημαντικές από το 26,24%)

-της διαχείρισης e-shop («Αρκετά» σημαντική θεωρείται από το 25,25%, «Πολύ» σημαντική από το 37,13% και «Πάρα πολύ» σημαντική από το 27,72%».

-της εξυπηρέτησης πελατών («Αρκετά» σημαντική θεωρείται από το 25,74%, «Πολύ» από το 36,63% και «Πάρα πολύ» σημαντική από το 33,66%).

-του διαδικτυακού marketing («Αρκετά» σημαντικό θεωρείται από το 24,75%, «Πολύ» από το 36,14% και «Πάρα πολύ» σημαντικό από το 34,65%).

Ποια προγράμματα κατάρτισης έχουν… πέραση

Η έρευνα κατέγραψε και το ενδιαφέρον των συμμετεχουσών σχετικά με προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που οδηγούν σε πρόσθετες δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες στο νέο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το 26,73% ενδιαφέρεται να καταρτιστεί ως «Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Πωλητής (πιστοποιημένο), το 50,5% για «Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου (πιστοποιημένο)», το 30,2%  για «Στέλεχος Εστίασης – Διοίκηση Μονάδων Εστίασης (πιστοποιημένο)», το 29,21% ως «Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουριστικό Τομέα (πιστοποιημένο)», το 59,41% για «Διαδικτυακό Εμπόριο – Διαχείριση eshop (ΜΗ πιστοποιημένο)», το 69,31% για «Διαδικτυακό Marketing – Ηλεκτρονική Διαφήμιση (ΜΗ πιστοποιημένο)», το 55,45% για την «Εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων (ΜΗ πιστοποιημένο)» και το 51,98% για τη «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού –εφαρμογή μοντέλου τηλεργασίας (ΜΗ πιστοποιημένο)».

Χάνει έδαφος η συμβατική κατάρτιση

Όσον αφορά στη μέθοδο κατάρτισης την οποία θα επέλεγαν οι ενδιαφερόμενες, κυριαρχεί η εξ αποστάσεως κατάρτιση. Συγκεκριμένα, η «Συμβατική κατάρτιση» επιλέγεται από το 31,68 %, η τηλε-κατάρτιση από το 37,13% και ο «συνδυασμός συμβατικής και τηλεκατάρτισης» από το 31,19% των ερωτηθέντων.

«Οι γυναίκες επιχειρηματίες και εργαζόμενες αναγνωρίζουν πλέον πως η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση είναι αναγκαία προκειμένου να ανταποκριθούν στον συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και εργασιακό ‘’στίβο’’. Επιπρόσθετα διαπιστώνουμε μια ταχύτατη στροφή σε γνώσεις και δεξιότητες που υπαγορεύτηκαν τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού», υπογραμμίζει η πρόεδρος του ΣΕΓΕ, Λίνα Τσαλταμπάση σχολιάζοντας τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του Συνδέσμου. Υπογραμμίζει επίσης πως η συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης, ενώ όσον αφορά στις επιχειρήσεις, «η εμπειρία έχει δείξει πως όσες έχουν επενδύσει σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης παρουσιάζουν υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με εκείνες που δεν το έπραξαν, ενώ θετικός είναι ο αντίκτυπος στην ποιότητα και την καινοτομία».