Έρευνα καταγραφής αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. με επίγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων – μελών του για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων τους και ενόψει ευκαιριών κατάρτισης που αναμένεται να προκύψουν το επόμενο διάστημα, διεξάγει έρευνα με στόχο την αποτύπωση των αναγκών των μελών του, που θα συμβάλει στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

✔ Το ερωτηματολόγιο είναι εμπιστευτικό και απευθύνεται σε εργοδότες και εργαζομένους.
✔ Διατίθεται ηλεκτρονικά, στα Ελληνικά στη διεύθυνση:

⏱ Σας παρακαλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις, εκφράζοντας τις απόψεις σας σύμφωνα με την εμπειρία σας. Δε θα στοιχίσει παραπάνω από 5 λεπτά από το χρόνο σας.

Σας ευχαριστούμε!